PRODUKCJA

„Poza nauką nie ma już nic”- słowa wypowiedziane przez Igę, główną bohaterkę filmu, najlepiej oddają sposób w jaki postrzega i definiuje świat. Odrzuca intuicję i wszystko, to co niematerialne.